ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Καθημερινά εξασκούμε το επάγγελμα μας με πάθος, αφοσίωση και αντικειμενικότητα. Eργαζόμαστε όχι μόνο για το κέρδος και την επαγγελματική καταξίωση αλλά και για να διαφυλάξουμε την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική προόδο, αρχίζοντας πρώτα απο εμάς τους ιδίους και τους πελάτες μας. Η μεσιτεία ασφαλίσεων είναι η σφαίρα στην οποία ανήκουμε και το επάγγελμα αυτό έχει διαμορφώσει το ποιοί ακριβώς είμαστε. Αρκετά μεγάλοι για να σας προστατεύουμε και όσο μικροί χρειάζεται για να είμαστε ευέλικτοι. 

Μετά την εξουσιοδότηση σας  θα εξετάσουμε την αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τις καλύψεις, εξαιρέσεις, όρους και ορισμούς των διαφόρων συμβολαίων, θα βρούμε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τον κίνδυνο που θέλετε να ασφαλίσετε.

Σ’ ένα δυναμικό οικονομικό περιβάλλον με δεδομένα που αλλάζουν ταχύτατα, είναι απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε να φροντίζουμε για τη σωστή και ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη. Τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό/εταιρικό επίπεδο.

Μέσα από την πολύχρονη μας πείρα στον τομέα των ασφαλίσεων και υπό την ιδιότητα μας ως σύγχρονοι μεσίτες ασφαλίσεων, έχουμε διακρίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων και εταιρειών είναι επικίνδυνα υποασφαλισμένοι,  με σημαντικά κενά στις καλύψεις τους  ή/και πληρώνουν υψηλά ασφάλιστρα.

Η Sage Insure Broker,  έχει σκοπό την επικοινωνία και κοινή διαπίστωση με τον πελάτη, των αναγκών και την αναγνώριση κινδύνων ούτως ώστε, χωρίς δέσμευση σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, να βρει τα κατάλληλα σχέδια για την κάλυψη τους.

Όπλα μας η πείρα, οι υφιστάμενες συνεργασίες μας με τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και οπωσδήποτε η υψηλότατη πελατειακή μας ικανοποίηση.